Sú peniaze dôvod prečo pracujeme?


Zo psychologického hľadiska patrí medzi typické činitele, ktoré ovplyvňujú výkonnosť pracovníkov aj skupina technických, ekonomických a organizačných podmienok. Práve sem spadajú aj peniaze, odmeňovanie pracovníkov, podiel stálych pohyblivých zložiek mzdy a iné zvýhodnenia. Teda áno, odborne môžeme povedať, že peniaze majú istý podiel na našej pracovnej motivácii. Mnohé psychologické výskumy sa zaoberali tým, čo všetko ovplyvňuje našu motiváciu pracovať.

čas

Top 10 faktorov, ktoré ovplyvňujú našu pracovnú motiváciu:

·         Bezpečnosť, istota, stabilita práce 
·         Príležitosť na postup
·         Prestíž podniku a kvalita jeho vedenia
·         Mzda
·         Charakter práce
·         Nadriadený a jeho vzťah k ľuďom
·         Vzájomné vzťahy medzi ľuďmi v práci
·         Komunikácia v podniku
·         Pracovné podmienky
·         Pôžitky, výhody, dovolenky

peníze

Vo vzťahu medzi pracovnou spokojnosťou a motiváciou platí, že dobré pracovné podmienky nás budú väčšinou aspoň nepriamo podporovať v práci. Často býva práve hmotná odmena považovaná za hlavný prostriedok podpory a to najmä preto, že je zdrojom prostriedkov dôležitých pre existenciu, život pracovníka a jeho rodiny. Okrem už spomínaného zabezpečenia osobných a rodinných životných potrieb, vymedzuje jedincovi aj spoločenské postavenie a uznanie v rámci podniku a taktiež aj v spoločnosti, v ktorej žije.

kalkulačka

Človek, ktorý je primerane ohodnotený za svoju prácu sa cíti dôležitejšie. Je dôležité však mať na pamäti, že jednorazové zvýšenie platu má na človeka iba krátkodobý vplyv, pretože potom si na túto skutočnosť zvykne a nebude ho mať čo ďalej motivovať k práci, keďže zvýšený plat bude brať za samozrejmosť. Správne je teda vždy zhodnotiť aktuálnu situáciu a pravidelne zamestnancov motivovať k práci aj s využitím iných prostriedkov ako iba peniazmi a to láskavým slovom, ľudským prístupom a férovým jednaním. 

Analýzy vývoja BITCOIN / USD

Bitcoin za posledných dni sa držala nad 6 200 USD, snaží sa zvýšiť naďalej.  Kolísavé priemery ukazujú dole a RSI je takisto v zápornom teréne. Z toho vyplýva, že predajcovia sú aktívnejší.

kryptoměna

  • Prekročenie podpornej zóny sumou 5,900 až 6,075,04 dolárov ukončí dve negatívne formácie, vzory hlavy a ramien a zostupný trojuholníkový. Napriek tomu, že hlava a ramená sú zväčša obrátené vzory; môžu byť použité ako pokračovanie. Tak je to v súčasnosti.

Nižšie množstvá, ktoré môžu ponúknuť určitú istotu, sú 5450 a 5 000 dolárov. Avšak po odznení z takejto veľkej podpor zasiahne niekoľko zastávok. To povedie k rýchlemu poklesu. Preto z hľadiska obchodu je odporúčané vyhýbať sa padajúcemu nožu, respektíve klesajúcu tendenciu, ak sa zníži pod 5 900 dolárov.
Ak býky obhajujú zónu podpory a tlačia cenu nad kolísavými priemermi, dvojica BTC / USD môže stúpať na 6 900 až 7 400 USD. V tomto prípade je vhodný agresívny nákup 50% požadovanej výšky položky (UTC časovom horizonte) nad 6 600 USD.
Zostávajúce hodnoty sa môžu pridať po udalostí, keď sa kryptomena uzatvorí nad smerom klesajúceho trojuholníka.

  • Dňa 01.10.2018 -Posledných pár hodín vyzeralo, že medveď vyhral, ​​dokonca tlačil pod úroveň podpory, ale vypadá že prehnal, alebo býci konali. Z ničoho nič sa nestane, že sa cena zvýši o 70 bodov.

 Včera sme pravdepodobne dostali prestávku tohto trojuholníka do 24 hodín a to sa môže nastať každú chvíľu. Vzhľadom na to, že odpor a podpora sa už mnohokrát dotýkali, môžeme očakávať, že na oboch stranách sa uskutoční veľký ťah. A to medzi 400/500 bodov.

bitocin

 Cena tak má pohybovať okolo 6000 až 7200. Pokiaľ medveď vyhrá, prestávka 6300 má byť spúšťačom pre oveľa väčší tlak na úroveň 5K, neočakávame, že hodnota 6000 bude držať. V prípade býkov môže byť odpor aj napriek tomu, že sa rozpadnú. Stále je aktuálne že 6800/6900 bude najväčšou výzvou pre býkov.
Horepísané hodnoty sú: 1.ku dňu 24.09.2018, a 2.ku dňu rady samozrejme platia vždy. Z hľadiska dlhodobého úspechu je potrebné sledovať pravidelne. Niektoré aplikácie ponúkajú aj notifikácie – upozornenia, keď nastavené hodnoty su prekročené alebo sa nastane pokles. Ďalšie prodali aj automatický nákup / predaj podľa určených hodnôt.