Podnikanie a dane

Daň z príjmov býva a je veľmi zložitá na výpočet a ešte zložitejšia na jej optimalizáciu. Napríklad odpočtov od základu dane je veľmi veľa a mohlo by sa stať, že nejakú opomenieme uviesť. Niektoré sú totiž notoricky známe a často využívané, iné sú zložitejšie a o niektorých mnohí z podnikateľov ani nevie. A práve tie posledné spomínané stručne popíšeme.
 
Vzdelávanie              Ak študujete, alebo sa inak vzdelávate, od daňového základu možno odpočítať aj platby za toto štúdium, za skúšky či iné školenia. Ak sa napríklad rozhodnete a absolvujete tesársky kurz, možno odpočítať od základu dane cenu tohto kurzu vrátane napríklad ceny záverečnej skúšky. Všetky štúdia, kurzy či školenia musia ale spĺňať podmienky zákona o overovaní a uznávaní kvalifikácie.
 
Škôlkovné     Ak ste rodičia a máte deti, môžete si od základu dane odpočítať aj tzv. škôlkovné. Jeho uplatnenie závisí na tom, že je Vaše dieťa umiestnené v materskej škole, v detskej skupine alebo v detskom centre, ktoré poskytuje celodennú starostlivosť.

Naopak škôlkovné sa nevzťahuje na dieťa, ktoré stráži opatrovateľka bez špeciálneho živnostenského oprávnenia a nevzťahuje sa ani napríklad na rôzne krúžky pre predškolákov. Ak podmienky spĺňate, odčítate si cenu, ktorú v škôlke zaplatíte. Zľavu smie využiť len jeden s rodičov. Starí rodičia majú na ňu nárok len v prípade, že deti osvoja. Nárok na škôlkovné sa preukazuje a dokladá dokladom o zaplatení pobytu dieťaťa v škôlke, ktorý vydá škôlka.
 
Príspevok na charitu                                              
Podporili ste nejakú charitatívnu organizáciu alebo združenie? Či už to bol dar finančný, nehnuteľný či hnuteľný pre chudobných, pre siroty, zvieratá alebo pre obľúbený futbalový klub, potom možno tento dar od základu dane odpočítať. Aby ste ho mohli použiť na zníženie základu pre daň, musíte ho poskytnúť konkrétne dobročinnej organizácii, ktorá je právnická osoba.

Darovanie konkrétnemu človeku je v zákone obmedzené, dar je možné poskytnúť napríklad tomu, kto poskytuje zdravotnú službu, prevádzkuje útulok pre túlavé zvieratá, alebo napríklad poskytuje vzdelanie. Alebo napríklad invalidnému dôchodcovi na zdravotné pomôcky či ako finančnú pomoc.
 
Darcovia krvi a orgánov V prípade že ste darcovia krvi a darujete krv alebo celý orgán, máte tiež nárok na daňovú úľavu, vo forme odpočtu od základu dane. Dar je opäť nutné preukázať dokladom o tejto skutočnosti.

Ženy biznismenky


Štúdie
Štúdií, prečo sú ženy lepšie podnikateľky ako muži, je naozaj veľké množstvo. Jeden z roku 2011 hovorí o tom, že ženy sú lepšie líderky ako muži. Jediná vlastnosť, v ktorej vynikali muži bolo plánovanie, teda strategické organizovanie. V ostatných vlastnostiach týkajúcich sa šéfovania jednoznačne prevládali ženy. Ďalšie štúdie súvisia s rozhodovaním. Ženy sa podľa nich vedia oveľa lepšie rozhodovať, pretože nereagujú zbrklo a o veciach viac premýšľajú.
 žena podnikatelka
Komunikácia
Už len fakt, že ženy povedia v priemere oveľa viac slov za celý deň ako muži svedčí o tom, že ženy sú v komunikácii výrazne lepšie. Aj keď majú občas problémy s tým, kedy prestať rozprávať, je jednoznačne plusom, že si so svojimi zamestnancami vedia všetko vykonzultovať. Takisto aj s potenciálnymi klientami.
 
Etika
Etiku si ženy vážia oveľa viac ako muži, najmä, čo sa týka biznisu. Určite sa vo firmách so ženským vedením vyskytuje menej sexizmu a obťažovania v pracovnom prostredí, ako keď je šéfom muž.
 
Kreativita
Ženy majú v sebe oveľa viac nápadov a kreatívneho myslenia ako muži. Je to z toho dôvodu, že u mužov väčšinou prevláda logické myslenie a rozumová stránka, kým ženy sú oveľa viac kreatívne a empatické. Čo je taktiež jedna z dôležitých vlastností podnikania, aj keď sa veľmi podceňuje.
 buďte svým šéfem
Trpezlivosť
Jemnejšie pohlavie taktiež vyniká vo väčšej miere trpezlivosti. Majú predsa len už väčšinou nejaké skúsenosti s deťmi a ak nie skúsenosti, minimálne to majú väčšinou v sebe zakorené. Preto sú oveľa pokojnejšie, keď niečo nevychádza hneď na prvý raz tak, ako si to ony predstavovali.
 
Dúfame, že sme vás týmto článkom neurazili, nechceli sme poukázať na to, že ženy sú lepšie ako muži, ale že majú predpoklady na to byť skvelými šéfkami a podnikateľkami. Muži sú, samozrejme, taktiež skvelými podnikateľmi. Jedno je isté, že obe pohlavia majú na to byť skvelými vo všetkom, do čoho sa pustia.

Móda podnikateľa


Ako by mal vyzerať podnikateľ či podnikateľka? Každý sa zaoberá tým, aké vlastnosti by mal mať. Ako by mal na ľudí pôsobiť, aké by mal mať vzdelanie a čo je na podnikaní najlepšie či naopak najhoršie. Ale podnikanie, to nie je len vec, s ktorou obchodujete a ktorou sa zaoberáte. Podnikanie ste aj vy sami. A práve to je dôležité. Hlavne vtedy, keď chcete na niekoho urobiť dojem. Lenže vy by ste mali myslieť aj na to, že urobiť dojem nie je také ľahké. A práve preto existuje množstvo rád, ako by sa mali podnikatelia obliekať. Nie je to len o tom, že máte na sebe niečo drahé. Musí to mať šmrnc. A musí to vyzerať tak, ako keby ste sa tak obliekli nenútene. Žiadne nadraďovanie nad druhých ľudí. To vám určite nepomôže.
tým lidí
Každý podnikateľ by mal mať oblek. Každá podnikateľka by mala mať kostým.
Na obchodné schôdzky sa tieto dve alternatívy hodia určite najviac. Niet sa čomu čudovať, predsa musíte vyzerať dobre v každej situácii. Ale keď ide o niečo takéto, je fajn, keď máte niečo formálne a maximálne asexuálne. Chcete predsa pôsobiť profesionálne a nie lacno. Vždy dbajte na to, aby ste vyzerali nad vecou a upravene. Ak to tak nebude, klient si bude myslieť, že to neberiete dosť vážne. A to predsa nechcete.
muž s tabletem
Nebuďte vyzývavý/ vyzývavá
Toto platí hlavne pre ženy. Je dôležité, aby ste boli pekne upravená, ale na druhej strane prílišná vyzývavosť je vždy viac na škodu ako na úžitok. Buďte sama sebou a nedajte sa odradiť. No nedávajte na seba nič vyzývavé a ani sa neskúšajte zakryť za výrazný make-up. Ženy si o vás budú myslieť, že ste falošná a chlapi sa vás budú báť. A to rozhodne nie je to, čo by ste ocenili, nemáme pravdu?
V každom prípade sa snažte byť sám alebo sama sebou, nech sa deje čokoľvek. Buďte úprimný a vždy upravený. Uvidíte, že to je zárukou úspechu. Vaši klienti a aj zamestnanci to na vás budú vidieť a to je hlavné.

Písmeno P ako úspešná pomôcka v podnikaní


V začiatočných fázach podnikania existuje jedna osvedčená metóda. Zamerať sa na písmeno P. Existuje viac verzií tohto nápadu, no všetky sú skoro podobné. Ide o to, zbystriť našu pozornosť iba na pár slov, ktoré však vystihujú úspešnú podstatu začiatočného podnikania.
poznámky podnikatele

Prvú verziu označujeme ako 4 P.

Podrobnejšie to značí, že sa zameráme hlavne na štyri slová začínajúce písmenom P a to sú:

i.         Product– Zo všetkého najskôr si rozmyslíme, aký produkt chceme vyrábať, alebo predávať. S akým tovarom chceme začať podnikať. Premyslíme si, aký by mal mať dizajn, funkcie, značku, balenie, popularitu na trhu a na akú dobu k nemu poskytneme záruku na vrátenie tovaru.

ii.       Price– Za akú sumu sa bude náš produkt predávať? Aby sme zarobili, no aby vysoká cena neodradila potencionálnych kupcov. Budeme prijímať hotovosť, alebo akceptujeme aj platbu kartou? Ak áno, na aký účet nám budú peniaze prichádzať?

iii.      Place- V akom štáte, meste a v akom okuhu chceme začať? Zameráme sa na okolie, alebo aktivitu zameráme na pozornosť celého Slovenska? Alebo chceme ísť ďalej a osloviť aj zahraničných kupcov? Alebo tam rovno zostať? Budeme podnikať doma, v stánku, v obchodnom dome, odkúpime firmu?

iv.     Promotion– Premysliť si stratégiu reklamy. Akým spôsobom zaujmeme najvyšší počet ľudí? Naše rozbiehajúce podnikanie budeme musieť propagovať. Reklamou v novinách, na intetnete, v TV, alebo neskôr, ak trocha zarobíme, sponzorovať určité akcie, ktoré ľudí zaujmú.

písmeno P
Poznáme aj druhú verziu, ktorá zahŕňa tri podstatné slová začínajúce takisto písmenom P:

i.         Physical evidence– Poskytnúť ľuďom fyzický dôkaz, že naše produkty/služby sú naozaj kvalitné a užitočné.

ii.       People– Musíme začať zamestnávať ľudí. Malo by sa im dostať riadneho zácviku a zoznámenia sa so svojou prácou. V niektorých prípadoch to chce najať i promotéra a hovorcu, ktorý bude našu aktivitu propagovať na verejnosti. Bude nám robiť reklamu a dobré meno.

iii.      Process– Aký spôsobom bude naša výroba, predaj, alebo služby prebiehať.

Vysvetlívky: Product – produkt/tovar, Price- cena, Place- miesto, Promotion- reklama, Physical evidence- fyzický dôkaz, People- ľudia, Process- priebeh

4 otázky, ak si nie ste istý, či máte ísť podnikať


Avšak to, čo väčšina ľudí neberie do úvahy, je to, že snaha byť manažérom nie je rozhodnutím, ktoré sa má urobiť ľahko. Vstupovanie do manažmentu si vyžaduje úplne iný súbor zručností a len preto, že niekto je dobrý v tom, čo v súčasnosti robia, nezabezpečuje, že urobí dobrého manažéra.
Vzhľadom na túto hádanku, ako sa rozhodujete, či manažment je správny kariérny krok pre vás? Opýtajte sa sami seba na to.

podnikatel
 
OTÁZKA 1: VAŠE CIELE?
Premýšľali ste o tom, kam sa chcete za posledných päť rokov pozrieť? Ak nie, teraz je ten správny čas na posúdenie toho, čo skutočne chcete z vašej kariéry. Ako si niekto myslí, že sa dostane do manažmentu, je dôležité si položiť otázku, či chcete zostať v podnikovom svete, alebo či chcete naraziť na seba a podniknúť podnikateľské úsilie. Zatiaľ čo môžete nakoniec spravovať ostatných, ak začnete svoju vlastnú firmu, budete pravdepodobne sústrediť sa na iné dôležité otázky, ako je napríklad naučiť sa najnovšie digitálne marketingové taktiky a naštartovať investorov.

analýza

OTÁZKA 2: STE KONFLIKTNÝ?
Efektívne komunikačné zručnosti sú potrebné pre zvládnutie konfliktov na pracovisku, avšak toto je jedna oblasť, ktorú manažéri podľa všetkého chýbajú najviac. Štúdia od spoločnosti Robert Half Management Resources ukázala, že takmer každý tretí pracovník si myslí, že manažéri musia pracovať na komunikačných zručnostiach.

OTÁZKA 3: MÔŽETE MOTIVAŤ OSTATNÝCH?
Keď jediný, koho spravujete, je sám, môže byť ľahké motivovať. Sami sa viete najlepšie a presne viete, čo je potrebné, aby ste sa cítili inšpirovaní. Avšak, keď spravujete tím, ste zodpovední za motiváciu rôznych rôznych osobností.

obchodníci

OTÁZKA 4: DOKÁŽETE BYŤ SPRAVODLIVÝ ŠÉF?
Nikto nechce spravovať niekoho, kto dovolí, aby ich predsudky obkľúčili svoj názor na pracovisku. Zaobchádzanie s niektorými zamestnancami inak môže znehodnotiť tím, vytvoriť zlú vôľu a znížiť celkový výkon. Je veľmi dôležité, aby ste mohli všetkým svojim zamestnancom zaobchádzať spravodlivo a rovnakým súborom pravidiel, než vytvárať výnimky pre obľúbené osoby. Vytvorenie kultúry spravodlivosti a objektivity vedie k mnohým pozitívnym výsledkom.

Podnikajte v zahraničí


NEMECKO
Začneme hneď zhurta, a to krajinou, kde je trh veľmi náročný a predovšetkým enormne konkurencie chtivý. V porovnaní so Slovenskou republikou je nemecký trh oveľa komplikovanejší, no to je asi každému jasné. Preto je najlepšie sa poradiť s niekým, kto má v tomto druhu zahraničného nemeckého podnikania skúsenosti. A určite je potrebné mať pri sebe nemeckého daňového poradcu.
dolary a kufřík
Čo sa týka mentality ľudí, Nemci sú oproti nám oveľa viac formálni a konzervatívnejší, preto je potrebné dávať si pozor na správnu komunikáciu. Nemčina je určite veľkým plusom. Hlavne v dnešnej dobe, kedy väčšina ľudí rozpráva po anglicky a na nemčinu sa prirodzene zabúda. Na nich to jednoznačne zapôsobí.
 Apple jako pracovní nástroj
RAKÚSKO
Rakúsko je nám veľmi blízke, hlavne preto, lebo je v podstate hneď za rohom. Okrem toho je, podobne ako Nemecko, veľmi ekonomicky silné. Do podnikania v tejto krajine by ste určite nemali ísť nepripravený, preto sa jednoznačne zúčastnite podnikateľského stretnutia alebo veľtrhu, poprípade sa obráťte na agentúru.

Narozdiel od Nemcov sú Rakúšania oveľa viac bezprostrední. Taktiež na nich zapôsobíte dobrou nemčinou (rakúska nemčina je trochu odlišnejšia od nemeckej, no nie je to problém), ale sú zvyknutí aj na anglický jazyk, keďže ich ročne navštevuje veľa turistov.
 globální podnikání
ČESKO
Česká republika je pre nás určite veľmi lákavou možnosťou pre podnikanie, hlavne pre blízkosť a v podstate neexistujúce jazykové bariéry. Životná úroveň je v Českej republike na oveľa vyššej úrovni ako u nás, preto sa pre mnohých podnikateľov stáva veľmi obľúbenou alternatívou zahraničného podnikania. U našich bratov Čechov sa dokonca nestretnete ani s veľkými rozdielmi, čo sa týka napríklad zdokladovania.

Rovnaké dokumenty a doklady, ktoré potrebujete u nás, potrebujete aj tam. Ďalšou obrovskou výhodou je príbuzná mentalita, hoci nás Česi často označujú za oveľa výbušnejších a spontánnejších ako sú oni.

Nintendo opäť na vrchole?


Zamerajme sa na výrobcu a distribútora, ktorý je na trhu už úctihodne dlhú dobu a vo svojom podnikaní dosahuje úspechy po celý čas, rovnako tak sa dokáže prispôsobiť dobe a zákazníkom, no ale pritom si zachováva svoju vlastnú tvár, vždy je trochu iný, lepšie povedané svojský a mnohí zákazníci to oceňujú. Vlastne dôkazom bude i tento článok.

panáček

Reč je výrobcovi Nintedo, ktorý na začiatku osemdesiatich rokoch sekol s predávaním hračiek a kariet pre deti a pustil sa do podnikania a respektíve i výrobu elekronickej zábavy, videohier a herných konzol. Vlastne túto podobu má dodnes.

Na začiatku osemdesiatich rokov, teda ihneď pri začiatku podnikania v tomto novom smere, boli ihneď číslo jeden na trhu. To platilo až do roku 1995, kedy prvenstvo v tomto obore videohier získali Sony, no ale na Nintendo sa nezabudlo, stále ho možno zaradiť na tretie miesto. Vieme, že dnes je súboj medzi jedinými dvoma kráľmi na hrade a to medzi spomínanou Sony a Microsoftom.
Ale aj tak sa Nintendo ani zďaleka nevzdáva, dokonca vás chcem informovať, že od nového roku, teda 2018, začína rok s obrovským finančným ziskom. Ide viac než o štvornásobok ich predchádzajúceho ročného príjmu, teda rok 2017 bol pre nich skutočne úspešný. Aby som bol konkérnejší, vravím o príjme neuveriteľných  116 miliárd jenov.

Za tento nárast zisku sa zapríčinil predovšetkým jeden z ich najčerstvejších produktov a to konkrétne prenosné herné zariadenie Nintendo Switch.
Tak opäť sme svedkami toho, že Nintendo nie je ani zďaleka tak úplne „na vedľajšej koľaji.“ Stále inovuje, stále prekvapuje, no a stále má svoje obdivuhodne vysoké množstvo skalných fanúšikov.

nintendo

Produkty v podobe videohier pre Sony Playstation sa nijako výrazne nelíšia od tých pre Microsof Xbox. Myslím v dnešnej dobe. Sú síce na vrchole, ale vlastne sú si veľmi podobné. Odvážim sa povedať, že je takmer jedno, či uprednostníte Sony alebo Microsoft. Avšak Nintendo je iba jedno. Odlišuje sa svojimi titulmi, hry sú viditeľne odlišné, avšak práve tento fakt množstvo skalných fanúšikov po celom svete obdivuje, práve preto je Nintendo ešte stále veľmi silným pojmom na trhu. 

Remeslo ako živnosť


Ak ste v sebe vždy videli a cítili dušu umelca, ktorá sa potrebuje predrať na povrch, viete, o čom hovoríme. Možno ste aj niekedy uvažovali nad tým, že si zo svojej záľuby urobíte živnosť, no nevedeli ste, ako to celé urobiť a čo to vlastne znamená. A možno ste ani nevedeli, že vaša práca alebo to, čomu by ste sa chceli venovať, patrí k remeslám. Informácií je určite všade veľké množstvo a my vám ponúkame niekoľko z nich, ktoré vám budú určite vyhovovať.
 britské mince
Odbornú spôsobilosť musíte preukázať
Hoci to zo začiatku znie veľmi jednoducho, založiť si živnosť ako remeselník nie je len tak. Výučný list alebo potvrdenie o ukončení prílušneho učebného alebo študijného odboru jednoducho potrebujete. Postačí aj osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii. Ak nemáte požadované vzdelanie, potrebujete zodpovedného zástupcu, ktorý požadovanú prax spĺňa.
 
Čo všetko k tomu patrí
K remeselným živnostiam patrí naozaj veľké množstvo vecí. Delia sa na niekoľko kategórií, väčšinou podľa výrobného materiálu. Čiže sa logicky delia na výrobu kovov, motorových prostriedkov, zdravotníckych, spracovanie kameniva a zemín, potravinárstvo (čiže cukrárenská výroba, výroba piva, mliečnych výrobkov a mäsiarstvo), drevárska výroba nábytku a mnohé iné. K remeslám patria nevyhnutne aj služby ako napríklad manikúra, kaderníctva, kozmetika, ale aj čistenie komínov a pohostinská činnosť.
postava s kufrem 
Dane a odvody
Čo sa týka daní a odvodov, pri remeselných živnostiach, takisto ako pri všetkých druhoch živností, sa platia všetky úplne rovnako. Rozdiely sú len v uplatnení paušálnych výdavkov, ktoré sú o niekoľko percent iné ako pri bežných živnostiach.
 
Dúfame, že vám naše rady boli aspoň trošku užitočné a že ich oceníte, poprípade posuniete niekomu z vášho okolia, ktorý má o takúto živnosť záujem. Váš priateľ, známy alebo niekto z rodiny sa určite poteší každej rade, ktorú mu poskytnete.

Veľkosť je dôležitá: koľko štvorcových metrov potrebujete na začatie podnikania

Firmy od viacerých ľudí si prenajímajú coworking, viac hráčov – priestory v kancelárskych centrách. Pravidlá diktujú nájomcu. Ako viete, ktorý priestor ale zodpovedá veľkosti vašej firmy? Počet ľudí, ktorí si chcú prenajať kanceláriu, je oveľa nižší ako počet ponúkaných na trhu. Na začiatku tohto roka bolo podľa štúdie konzultačnej spoločnosti Colliers International  14,4% z celkového počtu priestorov prázdnych. To je o 3,1% menej ako v predchádzajúcom roku. Vo všetkých kancelárskych centrách, ako aj na území bývalých tovární existujú bezplatné platformy a pracovné miesta sa vytvárajú aj v prenajatých izbách.

podnikatelka

1. Firmy s maximálne piatimi zamestnancami
Nájsť kanceláriu asi 50 m2 nie je ľahké. Preto malé firmy majú tendenciu prenajať priestory v coworking. Teraz v hlavnom meste je asi 20 spolupracovníkov, ktorí pracujú podľa rovnakej schémy. Môžete prenajať priestor alebo si prenajať samostatnú izbu výhradne pre váš tím. Väčšina týchto priestorov vykonáva flexibilnú politiku a umožňuje prenájom priestoru na jeden deň, niekoľko dní alebo nákup mesačného predplatného. Podnikatelia majú k dispozícii bezplatný čaj, kávu a sladkosti, možnosť využiť konferenčnú miestnosť. Spolupracovníci spravidla pracujú od pondelka do piatku, ale ak je to potrebné, prístup na pracovisko je možné získať cez víkend alebo dokonca v noci.

zasedačka

2. Firmy s maximálne 20 zamestnancami
Táto spoločnosť potrebuje kancelársky priestor 150-250 štvorcových metrov. Najúspešnejšie a najpopulárnejšie kancelárske centrá stanovujú poplatok vo vzťahu k mene. Napríklad si môžete prenajať izbu. Každý nájomník môže zvyčajne počítať so zľavou vo výške od 1 do 10% sumy stanovenej nájomcom.

schůzka

3. Firmy s maximálne 50 zamestnancami
Pre veľkých zákazníkov, ktorí hľadajú kanceláriu pre 50 ľudí alebo viac, potrebujeme individuálny prístup. Kancelárske priestory pre taký veľký počet ľudí môžu líšiť od 400 do 1500 m2, v závislosti od noriem a želaní spoločnosti. Veľké spoločnosti sú najzaujímavejšími klientmi obchodných centier, takže môžu požadovať rôzne výhody.

Ako uspieť v podnikaní


Podnikanie sa v dnešnom svete viac a viac rozvíja. Takmer každý 2 človek chce podnikať. No nie všetci sú úspešní. V podnikaní sa dá veľmi jednoducho skrachovať. Preto je nutné byť obozretný a podnikať správne. Mať zásady, ktoré vás posunú vpred a udržia vás v úspechu.

počítač

1.     Úspech
Najnovšie psychologické metódy dokazujú, že všetko je to v hlave. A to platí aj o úspechu. Pokiaľ si už v prvý deň poviete, že sa vám to nepodarí, že zlyháte a že určite to zle dopadne. Verte mi potom to naozaj zle dopadne. Keď sa budete orientovať a sústrediť svoje myšlienky na neúspech vás iba odradia  a vzdáte to skôr ako vôbec začnete. No ak sa budete sústrediť na úspech môže vás to motivovať a nakoniec ten úspech naozaj dosiahnete. Vytvorte si v hlave obraz vášho úspechu. Ako by to asi vyzeralo ak by ste naozaj uspeli? Predstavte si to, ten nádherný dom, vaše vysnívané auto, mohli by ste si dopriať čokoľvek by ste len chceli. Ak si obraz vášho úspechu udržíte v hlave motivuje vás to natoľko až nakoniec naozaj uspejete.

podnikatel

2.     Venujte tomu čas
Podnikanie ako každá iná práca je o tom že s tým naozaj pracujete. Musíte sa podnikaniu dostatočne venovať. Ak si poviete že 5 minút denne vám stačí, nie je to tak. Musíte mať silu a odhodlanie vraziť do toho toľko času koľko bude potreba. Ak si poviete že si pôjdete zahrať tenis namiesto toho aby ste pracovali na svojom biznise, moc úspechu v tom nevidím. Podnikanie sa musí stať vašou prioritou číslo jeden. S dostatočným množstvom času vám to pôjde.

3.     Chuť učiť sa
Podnikanie je rozsiahla oblasť. Existuje viac ako 1000 spôsobov ako podnikať. Nebojte sa skúšať nové metódy a spôsoby. Ak sa uzavriete len na jednu oblasť je možné že práve v tej oblasti to nebude fungovať. No možno v inej by vám to išlo perfektne. Preto sa nebojte skúšať nové veci a dajte si poradiť. Ak vám nejaký úspešný podnikateľ dá pár tipov nezahoďte ich len tak. Skúste sa nad nimi zamyslieť a pouvažovať nad nimi.

4.     Vytrvalosť
Cesta k úspechu nie je vždy ľahká. No ak to vzdáte už na začiatku ani nezistíte či ste to vôbec mohli zvládnuť. Vytrvalosť je jedným zo základov úspešného podnikania. Dobrý obchodník čaká a nevzdáva sa. Každý úspešný podnikateľ mal svoje pády. No dôležité bolo, že sa po nich postavili na nohy a dotiahli to do konca. Ak to vzdáte hneď po prvom neúspechu, ďaleko to nedotiahnete.

úspěch

5.     Disciplína
Pri každej náročnej práci je dôležitá disciplína. No pri podnikaní obzvlášť. Pokiaľ nemáte disciplínu nikdy nedosiahnete svoj cieľ. Musíte sa prinútiť robiť aj to čo nechcete, aj keď sa vám vôbec nechce. To je disciplína. A disciplína je kľúčom k úspechu. Ak namiesto toho aby ste pracovali na vašom podnikaní si pôjdete zdriemnuť alebo zapnete televízor k lepšiemu biznisu vám to nepomôže. Ak však budete svoje podnikanie rozvíjať a venovať sa mu, úspech sa k vám dostaví.